Specialiştii întreprinderii sunt atestaţi în domeniile:
-    Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice;
-    Cosntrucţii speciale (fântâni arteziene);
-    Instalaţii de reţele exterioare de alimentare cu apă şi canalizare.

Asigurăm:

-    Lucrări de montare a sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare;
-    Lucrări de montare a turnurilor "Rojnovschi";
-    Reglarea şi programarea panoului de comandă şi regimului de lucru al sistemului de pompare;
-    Restabilirea şi reparaţia fântânilor arteziene;
-    Lucrări de construcţie (clădiri, edificii);
-    Lucrări de finisare.

Echipamentul din dotare:
-    Instalaţie de foraj UGB – 1VS;
-    Instalaţie de foraj URB 2,5 A;
-    Instalaţie de foraj URB 3A3;
-    Instalaţie de foraj 1BA – 15 V;
-    Instalaţie de electrogamacarotaj:
-    Instalaţie mobilă pentru executarea tubărilor şi pompărilor experimentale.