Regulamentul Intern

Statutul Întreprinderii

Situația financiară pentru anul 2018

Contractul colectiv de muncă

 

Întreprinderea de Stat Expediţia Hidro - Geologică din Moldova este centrul cercetărilor geologice din Moldova care are o istorie de peste o jumătate de secol.

Este unica entitate de stat din cadrul Ministerului Mediului, abilitată cu funcţii de executare a lucrărilor de prospecţiuni şi de construcţie a obiectelor pentru exploatarea apelor subterane, prin intermediul cărora se realizează sporirea accesului populaţiei la surse de apă potabilă calitativă.

Totodată în colaborare cu Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale participă la realizarea politicilor statului în domeniul cercetărilor geologice, folosirii raţionale şi protecţiei subsolului dar şi asigură realizarea programelor de stat de cercetare geologică a subsolului în scopul extinderii bazei de materie primă minerală şi monitorizării stării subsolului.

Întru realizarea sarcinilor de bază Întreprinderea dispune de specialişti experimentaţi şi profesionişti cu un stagiu de peste 30 ani în domeniu dar şi utilaj şi tehnica specială corespunzătoare domeniului de activitate.

Întreprinderea de Stat „EHGeoM” îşi desfăşoară activitatea pe principii de autogestiune în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova; Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002; Legii nr. 845-XII din 03 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi; Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat; alte acte legislative şi normative, precum şi prevederile Regulamentului Consiliului de administraţie.