Carotajul ofera valori exacte ale porozitaţii, conţinutul de argile si informaţii complexe cu privire la structura secțiunii geologice a sondei și particularitățile litologice a rocilor.
Diagramele de carotaj pot fi întocmite la scara 1:200 sau 1:500 în funcție de structura geologică.

Cercetarea geofizica prin metoda carotaj electric-rezistivitate, este utilizată pentru depistarea straturilor de acvifer bogate in apă şi curate, şi pentru poziţionarea exactă pe adâncime a filtrelor de captare.

Combinând diagramele carotajului electric și gamma, se determină ușor limitele între formațiunile litologice deschise de sonda arteziană și se evidențiază stratul acvifer care urmează să fie exploatat. Datorită acestei informații se stabilește intervalul în care va fi instalat filtru și prezența straturilor care necesită a fi izolate prin cimentare.

Aplicaţii
•    Realizarea corelărilor cu alte diagrafii inregistrate
•    Determinarea profilelor stratigrafice
•    Estimarea conţinutului de argila in rocile rezervoare
•    Delinierea limitelor stratigrafice pentru carotaje de producţie


Legendă/informații pentru diagramele de electro-gamma carotaj
Roșu – diagrama PS (potențialul spontan/natural)
Negru – diagrama rezistivității (potențialul provocat)
Albastru – diagrama gradientului
Verde – diagrama gamma carotajului