Eliberarea avizelor cu privire la rezultatele cercetărilor geologo-inginereşti
Avizul geologo-ingineresc reprezintă documentaţia inginero-geologică sumară, destinată etapelor preliminare de proiectare. Obiectivul principal constând în determinarea existenţei unor condiţii geologo-inginereşti de construire favorabile unde se prezintă condiţiile geologice generale ale amplasamentului planificat.  

Avizele geologice-inginereşti se solicită pentru:

-     eliberarea autorizaţiilor de construcţie în zonele supuse riscurilor tehnogene (alunecări de teren, inundaţii, subinundaţii, eroziuni, ravenare).
-     elaborarea documentaţiilor tehnice de urbanism general (PUG), zonal (PUZ), detaliat (PUD).
-     identificarea zonelor de protecţie a infrastructurii şi a obiectivelor economice naţionale.

La eliberarea avizului se execută cercetări vizuale ale terenului şi se studiază caracteristicile sectorului de subsol:

-    geomorfologia zonei studiate prin descrierea formelor de relief cu anticiparea evoluţiei şi dinamicii lor;
-    structura geologică (descrierea generală cu privire la stratificarea şi tectonica terenului);
-    condiţiile hidrogeologice prin descrierea regimului apelor subterane şi a reţelei hidrografice (direcţia de curgere a apelor şi caracterul rocilor);
-    roca de bază a terenului şi starea acesteia;
-    vegetaţia (descrierea tipului şi influenţa acesteia asupra stabilităţii terenului);
-    gradul de seismicitate;
-    adâncimea de îngheţ şi condiţiile climaterice a zonei;
-    observaţii asupra construcţiilor existente;

Documentaţia necesară

-    Cererea de eliberare a avizului inginero-geologic;
-    Planul/schiţa de amplasament a zonei de cercetare;
-    Copia actului de proprietate a terenului (după caz).