În scopul înlăturării pericolului de poluare a apelor subterane este recomandat lichidarea prin „tamponare” a sondelor arteziene deteriorate.

De obicei, aceste sonde deteriorate se prezintă cu coloana de tubaj uzată, gura sondei deschisă sau termenul de exploatare depăşit (peste 25 de ani), lichidarea sondei va reduce riscul poluării apelor subterane prin pătrunderea apelor meteorice direct în acvifer.
Experţii întreprinderii au o vasta experienţă în realizarea acestui tip de lucrări, pe parcursul ultimilor 20 ani au participat la lichidarea a peste 80 sonde.

Lucările de lichidare a sondelor vor fi executate în baza proiectului de lichidare şi se va ţine cont de următoarele aspecte:

- adâncimea sondei lichidate;
- diametrul ţevilor tubate;
- numărul de orizonturi acvifere deschise;
- caracterul hidrostatic al orizontului acvifer.

Lichidarea prin tamponare reprezintă una dintre cele mai utilizate şi sigure metode de lichidare a sondelor arteziene. Controlul asupra executării lucrărilor cu privire la lichidarea sondelor prin tamponare se realizează de către reprezentanţii Inspectoratului Ecologic Naţional, Centrului de Sanatate Publică şi proprietarul de drept al sondei.

 


 

Lucrările de conservare a sondelor sunt efectuate în conformitate cu „Instrucţiunea cu privire la ordinea de lichidare, conservare a sondelor şi amenajarea gurii sondei”.
Conservarea sondelor reprezintă ermetizarea gurii sondei pentru o anumită perioadă cu scopul de a păstra integritatea trunchiului sondei. Perioada de conservare variază de la câteva luni până la câţiva ani. Termenul de conservare depinde de motivul din care a fost stopată funcţionarea sondei. Conservarea poate fi efectuată atât în timpul construcţiei cât şi în timpul funcţionării sondei.

În urma conservării sondei trebuie să se ţină cont de caracterul geologic şi ecologic al regiunii. Unele sonde, pentru perioada rece a anului sunt supuse conservării – izolarea parţială sau totală a secţiunii superioare de la influenţa mediului înconjurător. Conservarea permite protecţia sondei de la îngheţ, consecinţele căreia ar putea duce la dereglarea funcţionalităţii sau chiar la  ieşirea totală din funcţiune.

În urma conservării sondei, sunt efectuate lucrări de ermetizare a acesteia, luând în considerare condiţiile climaterice a regiunii şi adâncimea de depozitare a apelor subterane.

În cazul conservării sondelor pentru perioade îndelungate sunt efectuate următoarele lucrări:

-    Extragerea ţevilor de ridicare a apei şi a pompei submersibile;
-    Spălarea trunchiului sondei prin curăţarea intervalului perforat;
-    Verificarea integrităţii coloanelor (ţevilor tubate) şi lipsa circulaţiei în exteriorul acestora;
-    Umplerea coloanei de ţevi (partea superioară) a sondei cu soluţie neutră, pentru a preveni oxidarea țevilor.