Geodezia şi topografia au un rol extrem de important în geologie şi minerit. Pentru a realiza aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă sprijinul geodezic este unul inerent, informaţiile topo-groedezice vor asigura precizia şi acurateţea pentru proiectarea, construirea şi operarea fântânilor arteziene, a galeriilor miniere şi reţelelor edilitare.

Ca soluţie a problemelor ecologice care rezultă din activitatea de explorare a varietăţilor de zăcăminte şi la construcţia de conducte, geodezia şi topografia se bazează pe realizările electronice de ultimă generaţie cum ar fi echipament automatizat, sisteme informaţionale geografice şi tehnologii GPS.

Oferim o gamă completă de servicii de proiectare geodezică:

-    planuri, hărţi;
-    inginerie topografică;
-    Ridicări topografice, pentru realizarea planurilor topo-cadastrale în vederea întocmirii documentaţiilor de explorări geologice.