Solicitanţii restabilirii paşaportului sondei arteziene vor prezenta următorul pachet de acte:

-    Schema amplasarii sondei, care sa conţină nr. de înregistrare/identificare a fântânii;
-    Planul geometric cadastral cu indicarea obiectivelor amplasate pe terenul privat;
-    Acte de proprietate (în cazul agenţilor economici).

În unele cazuri va fi nevoie de deplasare în teren pentru a întocmi avizul cercetării hidrogeologie a sursei de apă.