În ultimii 5 ani de activitate am forat 62 sonde pentru aprovizionare cu apă potabila și 97 sonde pentru observații asupra orizonurilor acvifere.

În scopul excluderii unei posibile contaminări a apelor subterane am lichidat 48 sonde arteziene, 10 am reparat, iar 3 sonde le-am supus curățarii.

Cea mai adâncă sondă forată de către Î.S. „EHGeoM” este amplasată în partea de sud a țării și măsoară 1065m (executată in anul 1977), destinată aprovizionării cu apă minerală în scopuri balneologice. Sonda cu cea mai mică adâncime forată de către Î.S. „EHGeoM” are 15 m și este utilată la nisipurile sarmațianului mediu cu productivitatea 0,5 m3/oră.

În cadrul laboratorului nostru, anual sunt efectuate lucrări de analiză la circa 300 probe dintre care 45% asupra probelor colectate în cadrul proiectelor finanțate din bugetul de Stat.

Pe parcursul anului 2015 au fost prestate servicii de investigare a sondelor prin carotaj electric și gamma pentru 12 sonde.
În ultimii cinci ani de către specialiștii Î.S. „EHGeoM” au fost întocmite peste  90 de proiecte pentru forarea sondelor arteziene și 15 proiecte cu privire la lichidarea sondelor.
Executam cel putin 10 explorari geologice de zăcăminte de substanțe minerale utile, și 20 de cercetări hidrogeologice anual.