geotehnic.jpg

Studiul geotehnic cuprinde următoarele lucrări:

-Cercetarea terenului prin executarea unuia sau mai multor foraje geotehnice

-Prelevarea probelor (carotelor) tulburate și netulburate pentru cercetarea formațiunilor

-Analiza probelor ȋntr-un laborator atestat

-Elaborarea documentaţiei tehnice (avizului) cu ilucidarea rezultatelor lucrărilor efectuate și înaintarea recomandărilor pentru amplasarea obiectivelor pe acest teren.

În afară de aceste, în complexul studiului geotehnic pot fi efectuate și următoarele lucrări:

-Stabilirea nivelului apelor freatice/subterane

-Determinarea oscilațiilor nivelului apelor

-Analiza de laborator asupra probelor de ape

-Îaintarea recomadărilor cu privire la desecarea solurilor

-Înaintarea recomandărilor cu privire la protecția fundametelor construcțiilor.   

probe

Pentru planificarea unui studiu geotehnic avem nevoie de următoarele informații:

-  Amplasarea terenului desntinat construcției;

-  Lungimea şi lăţimea construcţiei proiectate;

-  Regimul de înălțime a construcției (tipul construcției);

-  Suprafața terenului destinat pentru amplasarea constucției;

-  Înclinarea terenului cercetat.

Totate aceste informații sunt utile pentru stabilirea volumului de lucrări în baza căruia va fi stabilit și costul lucrărilor.

   Lucrările se efectuiază în conformitate cu documentele normative în vigoare precum: norme şi reguli în construcţii cu referire la cercetările inginero-geologice pentru construcţia temeliilor clădirilor şi edificiilor, proiectării geotehnice a fundaţiilor pe piloţi, protecţia teritoriului construcţiilor şi clădirilor de la procese geologice exogene periculoase şi alte instrucţiuni, recomandări şi metodologii.

Studiul geotehnic este o parte componentă a documentaţiei tehnice necesare autorizării executării lucrărilor de construcţie și este utilă la proiectarea acestora.

În rezultatul studiului geotehnic se eliberează documentaţia tehnică necesară la construirea, extinderea sau consolidarea unui obiectiv.

   Documentaţia geotehnică se întocmește pentru construcţii civile (case, blocuri, clădiri cu birouri, şcoli, gradinite, spitale), industriale (hale, fabrici, depozite), agrozootehnice, energetice, miniere, de telecomunicaţii, edilitare şi de gospodărie comunală (reţele de apă, gaze, canalizare), pentru drumuri, pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice, pentru ȋmbunătăţiri funciare, precum şi pentru orice alte categorii de construcţii. De asemenea, documentațiile geotehnice sunt efectuate şi pentru  lucrări de imbunătăţire a stabilităţii terenului prin piloţi, ancore sau ziduri de sprijin, pentru depozite de deșeuri și altele.