Laboratoarul efectuează Monitorizarea stării şi evoluţia calitativă a apelor destinate in general consumului.
Laboratorul este atestat de Centrul National de Acreditare din Moldova pentru prelevarea probelor de control și efectuarea analizelor de monitorizare a apei subterane conform  urmatorilor parametri fizici si chimici:

 • pH
 • turbiditate
 • culoare
 • gust
 • miros
 • hidrogenocarbonati
 • cloruri
 • sulfati
 • calciu
 • magneziu
 • duritate
 • natriu si potasiu
 • nitrati
 • nitriţi
 • amoniac
 • oxidabilitate
 • fierul total
 • fluor
 • reziduu sec
 • mineralizare
 • polifosfaţi
 • aluminiu
 • cupru si hidrogen sulfurat


Calitatea apei este determinată de totalitatea proprietăţilor fizice, chimice, biologice şi bacteriologice. Aceste proprietăţi în condiţii naturale provin pe de o parte din dizolvarea substanţelor din aer, sol şi a rocilor cu care apa vine în contact, iar pe de altă parte din dizolvarea substanţelor din procesele biologice ale organismelor vii din apă. În afara acestor condiţii naturale calitatea apelor este afectată şi de contactul cu substanţele provenite în urma activităţilor umane (activităţi gospodăreşti, agricultură, industrie etc.)

 

Preţurile la caractiristicile şi componentele determinate din analiza fizico-chimică complexă a apei:

 1. Miros - 28,80 lei
 2. Culoare - 28,80 lei
 3. Gust - 28,80 lei
 4. Turbiditate - 28,80 lei
 5. pH - 32,40 lei
 6. Cloruri (Cl-) - 95,82 lei
 7. Hidrocarbonaţi (HCO3-) - 95,82 lei
 8. Sulfaţi (SO42-) - 127,76 lei
 9. Calciu (Ca2+) - 159,70 lei
 10. Magneziu (Mg2+) - 111,64 lei
 11. Duritatea totală - 95,82 lei
 12. Natriu + Kaliu (Na++K+) - 223,58 lei
 13. Nitraţi (NO3-) - 111,64 lei
 14. Fluor(F-) - 127,76 lei
 15. Rezidiu fix - 95,82 lei
 16. Mineralizarea - 34,88 lei
 17. Amoniac (NH4+) - 111,64 lei
 18. Nitriţi (NO2-) - 111,64 lei
 19. Fier total (FE) - 159,7 lei
 20. Oxidabilitate O2 - 127,76 lei
 21. Hidrogen sulfurat (H2S) - 127,76 lei
 22. Cupru (Cu2+) - 101,70 lei
 23. Ortofosfaţi (PO 4-)3 - 116,20 lei
 24. Aluminiu (Al3+) - 116,20 lei