Î.S. „EHGeoM” deţine licenţa pentru desfăşurarea lucrărilor de proiectare şi lichidare a sondelor arteziene. Proiectarea forării sondelor se elaborează reieşind din rezultatele cercetărilor hidrogeologice de evaluare a rezervelor de apă subterană, efectuate în conformitate cu programele de monitorizare a stării apelor subterane. Proiectul pentru forarea sondelor de apă în cadrul companiei noastre, este întocmit de specialiști hidrogeologi cu o vastă experință în domeniu. Proiectarea sondelor arteziene se coordonează în mod obligatoriu cu Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, care eliberează aviz şi număr de identificare pentru fiecare fantână arteziană. După depunerea cererii și semnarea contractului, beneficiarul împreună cu reprezentanţii EHGeoM convoacă Comisia de lucru pentru a stabili locația de amplasare a sondei.


Comisia de lucru va fi formata din:


-    Preşedintele Comisiei - Primarul localităţii;
-    Arhitectul şef;
-    Inginerul cadastral din cadrul Primăriei;
-    Proiectantul;
-    Inspecţia Ecologică prin reprezentant;
-    Centrul de Sănătate Publică prin reprezentant;
-    Serviciul Situaţii Excepţionale prin reprezentant(după caz).


În termen de maxim 15 zile calendaristice din data convocării comisiei, beneficiarul prezintă  următoarele acte:


-    Decizia Consiliului Local cu privire la atribuirea terenului pentru forarea sondei (cu delimitarea primului perimetru de protecţie sanitară – Raza 30 m);
-    Certificatul de urbanism cu schema terenului unde va fi amplasată sonda, vizat de reprezentanţii primăriei şi de arhitectul raional;
-    Avizul Centrului de Sănătate Publică;
-    Actul de control şi Avizul Inspecţiei Ecologice;
-    Calculul debitului de apă din sonda proiectată (pentru 24 ore);
-    Copia contractului de vânzare-cumpărare şi planul geometric (dupa caz).


După obţinerea avizului de coordonare a proiectării forării sondei, proiectantul elaborează proiectul care conţine capitole cu privire la amplasamentul, productivitatea solicitată, adâncimea, construcţia, debitul sondei, tipul pompei submersibile.


Proiectul finalizat este examinat şi aprobat la şedinţa Consiliului Tehnic a întreprinderii. Una din măsurile necesare privind protecţia apelor subterane este crearea zonelor de protecţie sanitară. Pentru toate sondele arteziene, indiferent de scopul utilizării lor, deţinătorii sau administratorii acestora sunt obligaţi să amenajeze zone de protecţie sanitară. Proiectul tehnic pentru forarea sondelor, va include delimitarea zonelor de protecţie sanitară a prizelor de apă. Suplimentar în proiect se va anexa, Programul de studiu al surselor de apă potabilă, care va conţine: Informaţii generale, surse subterane şi surse de suprafață.