Proiectul este realizat în cadrul Programului cooperării pentru dezvoltare internațională R. Cehă și v-a contribui la îmbunătățirea mediului înconjurător și a sănătății populației din Republica Moldova. Proiectul internaţional este finanţat de Agenția Cehă pentru dezvoltare şi implementat de DEKONTA. Contractul de realizare cu nr. CzDA-MD-2012-12-14015, semnat la data de 21.08.2013. Acum, o parte a proiectului din s.Lunga a fost transferat Î.S. EHGeoM pentru dezvoltare şi implementare, finanţat din bugetul de stat al RM.
Obiectivul de dezvoltare a proiectului este îmbunătățirea calității mediului înconjurător și a sănătății populației Republicii Moldova, în special, reducerea efectelor nocive a poluanților de pe teritoriul fostei baze militare din Mărculești asupra mediului înconjurător și sănătății locuitorilor.
Scopul proiectului este de a reduce poluarea apelor subterane ce pun în pericol sănătatea locuitorilor satelor Lunga și Mărculești, precum și prevenirea răspândirii poluanților.
În calitate de grupuri țintă de beneficiari a proiectului au fost identificați, după cum urmează:
a.    Locuitorii satelor Mărculești și Lunga
Principalul grup țintă de beneficiari a Proiectului sunt locuitorii satelor Mărculești și Lunga, afectați de contaminările  de pe fosta bază militară, și care, pe termen lung, vor beneficia de îmbunătățirea mediului înconjurător. De asemenea, la realizarea proiectului participă activ și populația locală.
b.    Primăriile satelor Lunga și Mărculești
Reprezentanții primăriilor sunt conștienți de gravitatea catastrofei ecologice. Aceasta, la fel, preocupă mult locuitorii localității, iar din acest motiv au un interes sporit în implementarea Proiectului.
c.    Publicul profesionist, reprezentanții administrațiilor de stat
Ministerul Mediului al Republicii Moldova este partenerul oficial în implementarea Proiectului.
Activitățile și rezultatele proiectului planificate pentru anul 2014, potrivit planului de realizare și indicatorilor/indiciilor propuși, au fost realizate cu succes.

În cadrul Activității 1.2.1 Cercetarea zonei saturate și nesaturate au fost forate 12 sonde de explorare.
 
În cadrul Activității 1.2.2 Construcția obiectelor de epurare pentru colectarea și infiltrarea apelor au fost forate și echipate noi sonde de epurare RW-16 până la RW-33 precum și construite șanțuri de infiltrare.

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul Activității 1.2.3 Construcția stațiilor de epurare au fost construite 3 stații noi de epurare, care au fost treptat branșate la sistemul de epurare și la sondele noi de epurare.


Conținutul Activității 1.3.2 Măsurile de epurare în domeniul apariției fazei libere a hidrocarburilor petrolieri constă în declanșarea măsurilor de epurare din localitatea în care se atestă existența fazei libere plutitoare a hidrocarburilor petrolieri pe suprafața apelor subterane (LNAPL). Operațiunile de epurare au fost declanșate în localități noi (stații de epurare SAN-3, SAN-B a SAN-B2) în luna iulie. Până la finele anului 2014 au fost extrase și stocate cca 16 tone de produs petrolier.

În cadrul Activității 1.3.3 Instruirea personalului de deservire a stațiilor de epurare și supravegherea părții moldovenești a fost instruit personalul de deservire a stațiilor de epurare, care efectuează regulamentar măsurările și lucrările necesare, legate de stațiile de epurare. La fel a fost instruit și supervizorul părții moldovenești.

Activitatea 1.3.4 Monitorizarea evoluției apelor poluate subterane și de pe suprafață pământului constă în efectuarea a două runde de monitorizare, în cadrul cărora au fost prelevate cca 300 de probe de apă subterană și supraterană. 

Lucrările de supraveghere tehnică au fost realizate ca parte componentă a Activității 1.3.5. începând cu luna ianuarie până în luna decembrie 2014, în special asupra funcționării stației de epurare SAN-2 și SAN-1.

În cadrul Activității 1.4.2. Prezentarea rezultatelor măsurilor de remediere î ntreprinse și a planului lucrărilor pentru următoarea etapă au fost prezentate rezultatele Proiectului la toate nivelele relevante. Rezultatele și activitățile proiectului planificate pentru anul 2015 sunt evaluate detaliat în capitolele următoare.