În baza sarcinii tehnice prezentată de beneficiar, echipa experților EHGeoM va efectua cercetarea hidrogeologică în conformitate cu prevederile Codului Subsolului şi „Instrucţiunii cu privire la clasificarea rezervelor exploatabile şi resurselor prognozate de ape subterane potabile, tehnice şi minerale a sondelor ”.
Obiectul de studiu este orizontul acvifer. Parametrii principali de estimare sunt condiţiile de limită a orizontului acvifer, indicatorii hidrogeologici, grosimea stratului acvifer, calitatea şi cantitatea apelor subterane.

În baza datelor obţinute, se evaluează rezervele exploatabile de ape subterane care pot fi potabile, tehnice sau minerale.
Cercetarea hidrogeologică presupune colectarea, sistematizarea şi studierea materialelor din Fondul de Stat, cu informaţii privind subsolul şi materiale de exploatare a sondei. Investigaţia mai presupune şi prelevarea probelor de apă, lucrări de laborator şi studiul compoziţiei chimice a apelor subterane. Materialele cercetărilor se generalizează în raportul dării de seamă, care se prezintă Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale şi ulterior se  propune spre aprobare Comisiei de Stat pentru Rezerve de substanţe minerale utile larg răspândite.