Întreprinderea de Stat Expediţia Hidro-Geologică din Moldova este unica întreprindere abilitată să efectueze lucrări de explorare geologică a substanţelor minerale utile, ce reprezintă cea mai importantă etapă pentru exploatarea acestora. Lucrările de explorare geologică sunt efectuate conform Codului Subsolului.
Explorarea este o etapă de cercetare geologică care cuprinde toate activităţile necesare pentru evaluarea rezervelor de substanţe minerale utile solide, descoperite în rezultatul lucrărilor de cercetare geologică regională.
Explorarea se realizează cu ajutorul lucrărilor miniere şi a forajelor. Mostrele de substanţe minerale utile extrase prin explorare sunt probate şi analizate pentru cunoaşterea calităţii lor, adică a conţinutului în componenţi utili si a proprietăţilor fizico-chimice.

În dependenţă de tipul sectorului cercetat, lucrările de explorare se împart în 2 categorii:

Explorarea geologică detaliată (pentru sectoare de subsol noi) – are ca obiectiv determinarea formelor, dimensiunilor şi conţinutului substanţelor utile cercetate, a cantităţii şi calităţii rezervelor,  condiţiilor tehnologice, hidrogeologice şi tehnico-economice de exploatare minerale utile, grosimea şi alcătuirea rocilor de decopertare. Lucrările de explorare detaliată au la bază rezultatele obţinute din cercetarile geologice regionale. Durata lucrărilor depinde de rezultatele cercetărilor din teren.

Explorarea geologică suplimentară – se efectuează în cadrul zăcămintelor în curs de exploatare şi are ca obiectiv explorarea zonelor slab cercetate. Stabilind direcţiile de perspectivă pentru continuarea lucrărilor de exploatare şi evaluând totodată calitatea şi volulmul rezervelor de substanţe minerale utile potenţiale.

Lucrările de explorare geologică se execută şi pentru redeschiderea zăcămintelor vechi, cercetate şi exploatate parţial.